sůideit

Recenze Android: Klávesnice SlideIT

Největším rozdílem proti ostatním klávesnicím je v samotném způsobu psaní. Zatímco na většině klávesnic spočívá psaní ve více méně v přesném sledu stisků odpovídajících kláves písmen, na SlideIT jezdíte prstem po písmenech, ze kterých složíte slovo (podobně fungující je také klávesnice Swype). Předpokladem je, abyste s tímto typem zadávání textu mohli pracovat, znalost standardního rozložení písmen na QWERTZ klávesnici. Tento způsob vyniká proti ostatním způsobům psaní, že má výrazně nižší požadavky na přesnost zadávání. Chcete-li napsat nějaké slovo na standartní klávesnici, musíte se přesně trefit na jednotlivá písmena a především na menších nebo méně kvalitních displejích to nebývá vždy snadné. Pokud však používáme SlideIT, můžeme minout jednotlivá písmenka i o několik milimetrů, přesto program rozpozná slovo, které jsme chtěli napsat. Disponuje totiž širokým spektrem slov, výhodou je doinstalování mnoha jazyků včetně češtiny. Vyšší rychlosti je dosahováno také tím, že mezi jednotlivými písmeny vůbec nezvedáte prst z displeje.

V nastavení lze změnit celou řadu možností ovlivňujících chování klávesnice. Lze volit ze dvou slovníků s různým jazykem, ve kterých budou vyhledávána slova. Je možné nastavit pro zjednodušení automatické doplňování mezer mezi slovy a psaní velkých písmen. Volitelně lze také nastavit délku stopy, kterou zanecháváte na klávesnici v průběhu psaní. Lze také nastavit odezvu během psaní, můžete si tedy nastavit interakci zvukem nebo vibrováním.

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

Po zvyknutí si na tento způsob psaní, se již nebudete chtít vracet ke klasickým klávesnicím. Vyťukávání jednotlivých písmenek vám s velkou pravděpodobností bude připadat pomalé. Zásadní výhodou je rychlost, která může překonat i rychlost psaní na telefonu se standartní hw klávesnicí. Zpomalení lze zaznamenat nejspíš jen v okamžiku, kdy je zadáno programu neznámé slovo, které se musí následně vypsat písmenko po písmenku. Český slovník je ale naštěstí poměrně obsáhlý, takže ruční zadávání bude spíše výjimečné. S nespisovnými výrazy si slovník však příliš neporadí, stejně jako se slangem nebo odbornými termíny, ale i tyto slova postupně do slovníku přibývají. Samozřejmě lze klávesnici využít a přepnout do standartního zadávání písmene po písmenu a nevyužívat tak technologii Slide. Klávesnice vyžaduje minimálně OS Android 1.5, tudíž jí spustíme na všech zařízeních. Lze si jí buďto vyzkoušet na 30 dní nebo zakoupit za 111 kč na marketu.

Odkazy ke stažení:
Android market
AppBrainINZERTNÍ SDĚLENÍ